Zdravie, bezpečnosť a životné prostredie

Zdravie, bezpečnosť a životné prostredie

Neustále pracujeme na iniciatívach na podporu zdravia a snažíme sa byť pracoviskom, kde sa nikto nezraní alebo neochorie v dôsledku svojej práce.

arrow_downward

Dobré zdravie je pre nás všetkých v spoločnosti Protan dôležité a je kľúčovým faktorom úspechu pri plnení nášho poslania. Preto sa zameriavame na zdravie našich kolegov a neustále zlepšovanie nášho pracovného prostredia.

Podnikáme prostredníctvom efektívneho využívania materiálov a energie s dôrazom na znižovanie spotreby prírodných zdrojov a znižovanie emisií a odpadu. Snažíme sa zabezpečiť, aby sa naše produkty dali recyklovať alebo bezpečne vrátiť.

Protan má prvotriedne bezpečnostné opatrenia a školenia na zníženie nehôd a škôd na ľuďoch, životnom prostredí a materiáloch. Naša misia HSE tiež definuje našu politiku nulových zranení a nehôd. Kladieme dôraz na neustále vzdelávanie prostredníctvom hodnotenia rizika a hlásenia nezrovnalostí.

Pravidelne sledujeme naše aktivity interne aj externe, aby sme zabezpečili dodržiavanie zásad našej spoločnosti v oblasti zdravia, bezpečnosti, kvality a okolitého prostredia vo všetkých oblastiach spoločnosti.