Vytváranie mestskej zelene

Vytváranie mestskej zelene

Systém zelenej strechy Protan sa dokáže prispôsobiť biodiverzným, extenzívnym a intenzívnym vzorom výsadby a dodáva budove ekologickú estetiku.

arrow_downward

Súhrn produktu

  • Čistý zisk z biodiverzity (BNG): Realizáciou zelených striech v urbanizovaných územiach sa výrazne zlepšuje druhová diverzita vegetácie v území.
  • Úspora energie: Systémy zelených striech umožňujú udržiavať teplotu vo vnútri budovy ako tradičné strechy, čo šetrí peniaze za klimatizáciu v teplejších mesiacoch
  • Účinky znečistenia ovzdušia a sekvestrácie uhlíka: Rastliny prirodzene absorbujú škodlivé znečisťujúce látky z atmosféry, čím znižujú lokálne znečistenie ovzdušia.
  • Zvýšená hodnota a estetické kvality: Zníženie nákladov na energiu a predĺženie životnosti strechy povedie k zvýšeniu hodnoty nehnuteľnosti.
Vega Scene, Oslo

Vega Scene, Oslo

Ocenené kino a koncertná sála v centre Osla, ktoré sa nachádza v husto obývanej oblasti. Má strechu, ktorá spája estetiku zelenej strechy so systémom útlmu vody Protan BlueProof - moderná strecha BlueGreen.

Prezrite si všetky naše strešné produkty, príslušenstvo a náradie

Prezrite si všetky naše strešné produkty, príslušenstvo a náradie

Produkty Protan majú jednu z najnižších uhlíkových stôp v kategórii strešných krytín. Tu si môžete prezerať naše produkty podľa kategórie alebo oblasti použitia.

Prehľadávať produkty