262.10 New construction - Roofing
- 262.10.00 New construction Roofing-General
- - 3D
- - Texts
- - Details
- - System
- 262.10.01 Construction time drawing 2X solution
- - 3D
- - Texts
- - Details
- - System
- 262.10.02 Mechanically attached to steel plate base
- - 3D
- - Texts
- - Details
- - System
- 262.10.03 Vacuum attached to steel plate base
- - 3D
- - Texts
- - Details
- - System
- 262.10.04 Mechanically attached to concrete surfaces
- - 3D
- - Texts
- - Details
- - System
- 262.10.05 Vacuum attached to concrete elements
- - 3D
- - Texts
- - Details
- - System
- 262.10.06 Vacuum attached to cast-in-place concrete
- - 3D
- - Texts
- - Details
- - System
- 262.10.07 Single ballast roof
- - 3D
- - Texts
- - Details
- - System
- 262.10.08 Mechanically attached to roofing felt
- - 3D
- - Texts
- - Details
- - System
- 262.10.09 Mechanically attached to wooden substrates with insulation
- - 3D
- - Texts
- - Details
- - System
- Iné
262.20 New construction - Membrane
- 262.20.00 New Build Membranes-General
- - 3D
- - Texts
- - Details
- - System
- 262.20.01 Parking cover-Warm roof
- - 3D
- - Texts
- - Details
- - System
- 262.20.02 Parking cover-Cold roof
- - 3D
- - Texts
- - Details
- - System
- 262.20.03 Environmental tunnel culvert
- - 3D
- - Texts
- - Details
- - System
- 262.20.04 Terraces-covered
- - 3D
- - Texts
- - Details
- - System
- 262.20.05 Green roofs and roof gardens
- - 3D
- - Texts
- - Details
- - System
- 262.20.06 Radon Membrane-Use Class A, B, C
- - 3D
- - Texts
- - Details
- - System
- 262.20.07 Wet room membrane-Cast-in-underlying
- - 3D
- - Texts
- - Details
- - System
- 262.20.08 Wet Room Membrane-Top-Overhead
- - 3D
- - Texts
- - Details
- - System
262.30 Green Roofs
- 262.30.00 Green roofs-General
- - 3D
- - Texts
- - Details
- - System
- 262.30.01 Sedum-Extensive-Concrete Substrate
- - 3D
- - Texts
- - Details
- - System
- 262.30.02 Sedum-Extensive-Steel plate base
- - 3D
- - Texts
- - Details
- - System
- 262.30.03 Green Roofs and Roof Gardens-Intensive
- - 3D
- - Texts
- - Details
- - System
- 262.30.04 Turf roof membrane on roofing
- - 3D
- - Texts
- - Details
- - System
262.40 Rehabilitation of roofs
- 262.40.00 Rehabilitation Roofing-General
- - 3D
- - Texts
- - Details
- - System
- 262.40.01 Single ballast-off-on, new roofing
- - 3D
- - Texts
- - Details
- - System
- 262.40.02 Single removed-new roofing
- - 3D
- - Texts
- - Details
- - System
- 262.40.03 Noise-sensitive buildings
- - 3D
- - Texts
- - Details
- - System
- 262.40.04 Mechanically attached roofing
- - 3D
- - Texts
- - Details
- - System
- 262.40.05 Vacuum-fastened roofing system
- - 3D
- - Texts
- - Details
- - System
- 262.40.06 Mechanically attached to roofing felt
- - 3D
- - Texts
- - Details
- - System
262.50 Special constructions
- 262.50.00 Special constructions-General
- - 3D
- - Texts
- - Details
- - System
- 262.50.01 Swimming pool-Vacuum attached to concrete-concrete elements
- - 3D
- - Texts
- - Details
- - System
- 262.50.02 Swimming pool-Vacuum Attached to steel plate base
- - 3D
- - Texts
- - Details
- - System
- 262.50.03 Noise-sensitive buildings
- - 3D
- - Texts
- - Details
- - System
- 262.50.04 Cold room-Vacuum attached
- - 3D
- - Texts
- - Details
- - System
- 262.50.05 Freezer-Vacuum Mounted
- - 3D
- - Texts
- - Details
- - System
search

Technicke výkresy

Na tejto webovej stránke nájdete prehľad technických výkresov Protan. Tieto sú kategorizované podľa oblasti použitia a sú dostupné vo formátoch PDF a DWG.

Formáty súborov PDF aj DWG obsahujú možnosti pre anglický, nórsky, švédsky, estónsky a poľský jazyk.

Upozorňujeme, že súbory PDF sú interaktívne a vyžadujú si Adobe Acrobat Reader na optimálne zobrazenie a možnosti viacerých jazykov. Ak si súbor prezeráte pomocou smartfónu, tabletu alebo iného prehliadača PDF, ako predvolený bude anglický text.