Dáždnikový drenážny systém Infraplan

Dáždnikový drenážny systém Infraplan


Dáždnikový / drenážny systém - tunel pod stropom

Najbežnejšou tunelovou aplikáciou je dáždnikový / drenážny systém na čiastočnú hydroizoláciu. Je špeciálne navrhnutý pre odkvapové tunely.

Príklady aplikácií:

Cestné tunely

Železničné tunely

Popis systému:

  1. Protan Disc
  2. Mokrý betón
  3. Tunelová membrána Protan InfraPlan
  4. Protan Geo (geotextília)
  5. Striekaný betón
  6. Protan Drain (drenážny profil)

Protan odporúča na drenáž membránu InfraPlan P20, P22 alebo P22 +.

Kontakt

Rune Andresen - Area Sales Manager T&M

Rune Andresen

Area Sales Manager T&M
Arndt Hedtkamp - Sales Manager – Tunneling & Mining

Arndt Hedtkamp

Sales Manager – Tunneling & Mining