Ventiflex Antistatic

Ventiflex Antistatic


Protan Ventiflex Antistatik

Protan Ventiflex Antistatik je riešením pre bane a tunely s vysokým rizikom výbuchu.

V niektorých baniach môže vznikať horľavý plyn a výbušný prach. Týka sa to hlavne uhoľných baní, kde vzniká veľké množstvo takéhoto prachu.Statická elektrina sa môže v najhoršom prípade vznietiť a viesť k vážnym nehodám.

Protan Ventiflex Antistatic zabraňuje prilepeniu statických elektrických iskier a prispieva k zníženiu rizika výbuchu.

 

Kontakt

Rune Andresen - Area Sales Manager T&M

Rune Andresen

Area Sales Manager T&M
Arndt Hedtkamp - Sales Manager – Tunneling & Mining

Arndt Hedtkamp

Sales Manager – Tunneling & Mining