Ventiflex Duo

Ventiflex Duo


Protan Ventiflex Duo umožňuje prepravu vzduchu úzkymi priechodmi alebo tunelmi s obmedzenou výškou bez zníženia množstva vzduchu.

Jedno veľké hlavné potrubie bolo nahradené dvomi štandardnými rúrami menšieho priemeru. Dvojitá trubica je pripevnená k spoločnému závesnému systému. Po naplnení vzduchom sa dve paralelné rúry pritlačia ku klenbe, čím sa výška k stropu zvýši až o 40 percent v porovnaní so systémom s jednou hlavnou rúrou.

Nižšia spotreba energie

Protan Ventiflex Duo má väčšiu plochu prierezu ako iné podobné systémy, čo znižuje spotrebu energie pri rovnakej montážnej výške a výkone ventilátora. Systém tiež dodáva viac vzduchu pri rovnakom výkone ventilátora.

Dve nezávislé potrubia

Tieto dve samostatné potrubia môžu fungovať nezávisle od seba a bezpečné spojenia systému sa vyznačujú nízkym koeficientom trenia. Systém Protan Ventiflex Duo je navrhnutý tak, aby do neho zapadli všetky komponenty. Okrem toho môže byť systém inštalovaný blízko strechy tunela, pretože závesný systém je umiestnený medzi dvoma nezávislými rúrami.

Kontakt

Rune Andresen - Area Sales Manager T&M

Rune Andresen

Area Sales Manager T&M
Arndt Hedtkamp - Sales Manager – Tunneling & Mining

Arndt Hedtkamp

Sales Manager – Tunneling & Mining