Prvky systému Protan

Prvky systému Protan


Prvky systému Protan

Všetky prvky systému Ventiflex boli navrhnuté tak, aby optimalizovali prúdenie vzduchu.

Optimalizácia prúdenia vzduchu sa riadi zákonmi aerodynamiky a naše riešenia sú vyrábané s hadicami najvyššej kvality, aby vydržali veľké zaťaženie.

Podrobnosti sú dodávané vo všetkých priemeroch a pre všetky spojovacie systémy. Detaily systému Ventiflex je možné prispôsobiť špecifickým rozmerom v extrémnejších inštaláciách ventilačného potrubia, aby sa zabezpečil najlepší možný prietok vzduchu. To môže byť dôležité napríklad pri inštalácii dlhých potrubí.

Príklady prvkov Ventiflex:

- T-kus (Y konektor)

- Lakeť

- Odbočky

- T-konektory

- Priechody, prieduchy, dýzy

Spojovacie prvky Protan Ventiflex

Naše spojovacie prvky majú široké uplatnenie v podzemných ventilačných systémoch, baniach a tuneloch.

Zistite viac o našich jedinečných spojovacích systémoch.

Háčiky Protan Ventiflex

Ponúkame pevné riešenia zavesenia, jednoducho sa inštalujú a ponúkajú bezpečnosť a flexibilitu.

Zistite viac o našich háčikoch.

 

Kontakt

Rune Andresen - Area Sales Manager T&M

Rune Andresen

Area Sales Manager T&M
Arndt Hedtkamp - Sales Manager – Tunneling & Mining

Arndt Hedtkamp

Sales Manager – Tunneling & Mining